کاشت مو

کاشت به روش FUT

دراین روش با بی حسی موضعی وبدون احساس درد، یک نواراز منطقه خاصی ازپشت سر (اکسی پوت) برداشته می شود.... View Article

کاشت به روش FIT

مهارتهاي تكنيكي مهارت هاي خاص و متفاوتي براي برداشت گرافتها به روش FUE  نسبت به FUT مورد نياز است. پزشك... View Article