درمان بزرگی سینه آقایان (زنیکوماستی)

ژنیکوماستی به بزرگی پستان در آقایان گفته می شود که ممکن است دردناک بوده و اغلب نامتقارن یا یکطرفه باشد. فیزیولوژی آن پیچیده بوده و علت آن مادرزادی یا اکتسابی می باشد.

عوامل متعددی می توانند باعث ایجاد ژنیکوماستی شوند اما در اثر موارد علت مشخصی یافت نمی شود. بیشتر محققان، ژنیکوماستی را ناشی از تحریک بافت پستان به وسیله استروژن ها یا مواد شبیه استروژن افزایش یافته موجود در گردش خون می دانند و در مطالعات اخیر، درمان های طبی بر این اساس پایه ریزی شده اند. هر چند هنوز هم درمان استاندارد بافت پستان بزرگ شده، برداشتن به وسیله جراحی می باشد.

تحقیقات اخیر نشان داده است که مکانیسم های پاتوفیزیولوژیک ژنیکوماستی عبارتند از:

۱) افزایش مطلق یا نسبی استروژن ها (هورمون های جنسی زنانه)

۲) کاهش آندروژن ها (هورمون های جنسی مردانه)

۳) عدم حساسیت به آندروژن ها (اختلال در گیرنده های آندروژن)

 

بر اساس بعضی از تقسیم بندی ها علل ایجاد ژنیکوماستی به دو گروه زیر تقسیم می شوند:

۱) مادرزادی

۲) اکتسابی

گروه مادرزادی را نیز می توان به دو گروه: (۱) فیزیوژیک (۲) پاتولوژیک تقسیم بندی کرد.

 

مشخصات ژنیکوماستی عبارتند از :

-افزایش چربی موضعی

-افزایش رشد بافت غددی

-افزایش هردو ( هم چربی و هم بافت غددی )

-ژنیکوماستی ممکن است یک طرفه ( یک سینه ) و یا دو طرفه ( هر دو سینه ) باشد .

شیوه درمان چگونه است؟

ژنیکوماستی بر دو نوع است كه در معاینه تقریبا معلوم است: 1/ افرادیكه درآنها عمدتا بافت سینه از جنس غددی می باشد. 2/ افرادیكه بافت سینه آنها عمدتا چربی می باشد.. در نوع اول ابتدا برش حدودا یك سانتی متری در زیر بغل یا دور هاله داده می شود سپس با وسایل مخصوصی بافتهای غددی از زیر پوست هاله جدا می شود سپس بافتهای جدا شده با استفاده از وسیله مخصوص دیگری از همان برش خارج می شود. در نوع دوم عمدتا از لیپولیز-لیپوساكشن استفاده می شود و ابتدا بافتهای چربی كه كاملا نرم شده است خارج می شوند، سپس از وسایل طراحی شده مخصوصی كه در نوع یك برای رفع باقت غددی استفاده می شود، برای خارج كردن بافتهای غددی باقیمانده به دنبال لیپوساكشن استفاده می شود.بدین ترتیب این درمان تحت بی حسی موضعی یا بیهوشی بوده و اسكار عمل مخفی است. تورفتگی در محل سینه عمل شده دیده نمی شود و نتیجه بسیار طبیعی می باشد.

بعد از جراحی:

درد و كوفتگی قابل تحملی بعد از رفتن اثر داروی بی حسی شروع می شود كه با دارو كنترل می شود.تورم زیادی در موضع عمل شده وجود دارد كه باعث می شود نتایج در روزهای اول اصلا معلوم نباشد، پوشیدن گن برای حداقل 6 هفته ضروری است.این گن مانند لباس زیر می باشد و به هیچ وجه در پوشش خارجی به بیمار محسوس نمی باشد. رسیدن به نتایج قطعی 1-3ماه زمان نیاز دارد. فعالیت های بالا تنه ورزشی تا یكماه باید محدود شود.