جراحی باز شکم پهلو

ابدومینوپلاستی: در این عمل  برشی در ناحیه شکم انجام می شود که پوست شکم تا ناحیه زیر جناغ سینه بلند می شود. بلند کردن پوست تا ناحیه جناغ سینه این امکان را به جراح می دهد تا مشکل شلی و فاصله گرفتن عضلات شکم از هم (معمولاً در اثر زایمان و کاهش وزن بصورت حجم زیادعضلات شکم کم کم در خط وسط از هم فاصله می گیرند) را به کمک بخیه هایی که مانند پلیسه کردن عمل می کند از بین ببرد و وضعیت عضلات را با سفت کردن و پلیسه کردن آنها به دوران قبل از شلی پوست بازگرداند. سپس، پوست کشیده شده و قسمت های اضافه آن برداشته می شود و باقیمانده پوست، به پوست خط زیرین برش، بخیه می شود.

در پایان  عمل جراحی لیفت شکم خط برش در چین پایین شکم است و دور ناف نیز بخیه هایی دیده می شود ولی این فقط ظاهر امر خواهد بود. در اصل این عمل، عضلات و غشاء نگهدارنده آنها در خط وسط به هم بخیه وپلیسه شده اند که بخیه ای که اززیر جناغ تا ناحیه برش شکم ادامه پیدا می کند. در عین حال در این عمل می توان با استفاده از بخیه های مناسب و منظم قوس کمر بیمار را نیز بیشتر و بهتر نمود.

در این عمل ابتدا ناف بیمار از پوست اطرافش جدا شوده و بعد از اینکه پوست شکم تا ناحیه جناغ سینه بلند شد و عضلات شکم ترمیم گشت، پوست کشی انجام می شود و ناف بیمار از وسط پوست کشیده شده  شکم بیرون آورده می شود. به عبارت دیگر ناف بیمار همان ناف قدیمی و در محل طبیعی خودش است ولی فقط پوست اطراف آن عوض شده است.

در پایان کار لبه های زخم یعنی لبه فوقانی و لبه تحتانی با کشش در کنار هم قرار گرفته اند که تمایل دارند  از هم دور شوند.

 

در عمل جراحی ابدومینوپلاستی تمام هنرجراح اینخواهد بود که با روشهای جراحی پلاستیک به ترتیبی عمل نماید تا ضمن ایجاد زخمی یکنواخت و قرینه با وجود کشش موجود بر لبه های زخم، جای برش به بهترین شکل و با کمترین اثر ممکن باقی بماند.

بسته به میزان افتادگی و شلی شکم و محل ناف بیمار میزان پوستی که برداشته می شود متغیر است ولی به صورت معمول تمام پوست و چربی ناحیه زیر ناف برداشته می شود و به همین ترتیب تمام ترک های زیر ناف با برشی که به صورت یک هلال است برداشته می شود، این هلال در قسمت زیر ناف حداکثر عرض را دارد و هر چه به طرفین یعنی ناحیه پهلو ها می رویم باریک تر  می شود. در بیمارانی که شکم بسیار بزرگی ندارند و یا اینکه ناف انها در نقطه ای بالاتر قرار دارد، پوست برداشته شده کمتر است و ممکن است خط برش جراحی در ناحیه خط وسط به صورت یک کمان نبوده به شکل حرف Tمعکوس درآید. به عبارت دیگر گاهی اوقات جراح در شرایطی قرار می گیرد که نمی تواند پوست بالای ناف را که در واقع لبه فوقانی برش است به لبه پایینی برش برساند و به همین دلیل مجبور می شود برش خود رابه صورت  T معکوس درآورد.

عمل جراحی لیفت شکم یا ابدومینوپلاستی به دو صورت انجام می شود:

تامی تاک : ابدومینوپلاستی کامل همان تامی تاک است.

مینی تاک: تمام عمل جراحی همچون روش تامی تاک است با این تفاوت که در مینی تاک دیگر دور ناف برش داده و جدا نمی شود، به عبارت دیگر فقط ناف از محل اتصال خود به جدار شکم جدا می شود و میزان پوست و چربی که به صورت هلالی برداشته می شود کمتر و در نتیجه برش جراحی کوچک تر می باشد

در لیپو ابدومینوپلاستی چربی های اضافی ناحیه پهلوها، پشت و سردل را می توان با لیپوساکشن  خارج نمود و به همراه آن پوست شل و افتاده و چربی اضافه ناحیه زیر ناف را با عمل جراحی لیفت شکم (ابدومینوپلاستی) از بین برد.

 

توصیه های پس از عمل ابدومینوپلاستی

راه رفتن در هفته اول باید به حالت خمیده باشد تا به محل بخیه ها فشار اضافی وارد نشود.

شکم بند درسه روز پس از عمل را به کمک همراه انجام دهید، شکم بند را باز کنید، کلیه پانسمان ها و چسب ها و گازها را بردارید و با شامپوی بچه یا شامپو بتادین حمام کنید. پس از آن روی محل زخم و ناف خود پماد آنتی بیوتیک بزنید و قسمت های پماد زده شده را با گاز بپوشانید. این گازها را بدون زدن چسب و با بستن شکم بند در محل خود نگه دارید، شکم بند باید(حداقل یک ماه به صورت شبانه روز بسته باشد) به ترتیبی بسته شود که تمام زخم و ناحیه تناسلی را بپوشاند و شل نباشد.

بیمارانی که تحت عمل جراحی لیفت شکم ( ابدومینوپلاستی ) قرار می گیرند بهتر است تا سه سال پس از این عمل حاملگی نداشته باشند.

بی حسی پوست ناحیه ناف در دوران پس از عمل به سبب بلند شدن این پوست از بستر خود کاملاً عادی بوده و به مرور زمان از بین می رود.

مدت تابع شرایط عمومی، قدرت تحمل بیمار، میزان و وسعت عمل جراحی، طول مدت عمل و بیهوشی، میزان دستکاری بافت ها و غیره است. ولی به صورت یک الگوی کلی می توان گفت که اکثربیماران حداکثر ظرف مدت یک تا دو هفته می توانند فعالیت های عادی خود را شروع کنند.

حدود چهار تا شش ماه پس از عمل شکل و نتیجه نهایی عمل حاصل خواهد شد