کاشت به روش FUT

دراین روش با بی حسی موضعی وبدون احساس درد، یک نواراز منطقه خاصی ازپشت سر (اکسی پوت) برداشته می شود. علت انتخاب این نواحی (که در اصطلاح به آن Donor Safe Area گفته می شود) این است که ریشه موهای آن دارای گیرنده هورمون مردانه (تستوسترون) نمی باشند و لذا تحت تأثیر اثرات ریزش موی این هورمون قرار نمی گیرند.

طول این نوار از 20 الی 30 سانتیمتر و عرض آن از 10 تا 18 میلیمتر است. ابعاد این نوار محدودیت داشته زیرابایستی طول وعرض آن طوری انتخاب شودکه آسیبی به پوست پشت سر واردنیآمده و پوست تحمل کشش آن را داشته باشد و از آن مهمتر به بخیه های پشت سر (که البته بسیارظریف و میکروسکوپیک هستند) فشاری وارد نیامده تا اسکار بخیه فوق به صورت یک خط مویی درآمده و معلوم نباشد (خط مویی مورد بحث که محل بسته شدن پوست می باشد بسیار نازک بوده و در زیرخواب موهای پشت سرمخفی می شود).

سپس این نوار زیرمیکروسکوپ و با وسایل بسیار ظریف به قطعات کوچک تقسیم می گردد بطوریکه درهرقطعه یک الی سه تارمو (و ندرتاً 5- 4 تارمو) وجودداشته باشد (به هرقطعه دراصطلاح یک گرافت گفته می شود).گرافت های حاصله درمحلول نرمال سالین (نمکی) خنک قرارداده می شوند که دراین محلول خنک می توان گرافت ها را تا 4-2 ساعت زنده وبدون آسیب به بافت های حیاتی آن نگهداری نمود.

برای حصول بهترین نتیجه گرافت های تک مویی درقسمت خط رویش موکاشته می شوندزیرااین بخش ازسربطورطبیعی دارای موهای تکی است.

گرافت های 2 تایی و سه تایی درعقب خط رویش مو درجلوی سرکاشته می شوند تا نتیجه کاملاً طبیعی بوجودآورده شود.

گرافت های 4 تایی وبیشتر دربالای سر پیوندزده می شوند تاحداکثر تراکم راب وجود آورند.

پس ازبیحسی کامل منطقه گیرنده مو، با استفاده ازتیغ های بسیارنازک وکوچک شکاف های متعدددرمناطق طاس ایجادمی گردد.محورطولی این شکاف ها و زاویه و عمق فرورفتن تیغ برای هرمنطقه ازموضع کاشت مو متغیر بوده ودقت دراین مرحله است که نتیجه نهایی کاشت مورامشخص می نماید.

مهمترین فاکتور در مورد جهت و زاویه مویی که بعد از کاشت درمی آید، جهت و زاویه شکافی است که ایجادمی شود نه جهت و زاویه مو درحین وارد شدن درشکاف ایجاد شده بعبارت دیگر هر زاویه و جهتی که در زمان درست کردن شکاف ایجاد شود موی در حین کاشت هم از آن تبعیت می کند.

پس ازکاشت مویکی ازسه حالت ذیل ممکن است برای گرافت های کاشته شده اتفاق بیافتد:

1)گرافت ها پس از 4- 2 هفته ریخته (البته ریشه موسالم وزنده است) و 4- 3 ماه بعددرمی آیند(متوسط زمان درآمدن 8 الی 5/2 ماه است).این وضعیت شایعترین اتفاقی است که برای گرافت هامی افتد.

2)گرافت هابرای 14- 10 روزپس ازعمل بصورت غیرفعال باقی مانده (یعنی رشدنمی کنند) و سپس بدون ریزش شروع به رشدمی نمایند.

3)گرافت هابرای 4- 3 ماه پس ازعمل بصورت غیرفعال باقی مانده (یعنی رشدنمی کنند) و سپس بدون ریزش شروع به رشدمی نمایند.حالت اخیرفقط در 5 درصد موارد مشاهده می گردد.

توصیه های قبل ازکاشت مو

برای یك هفته قبل و بعد از پیوند ازمصرف عوامل زیرخودداری شود:

1- مشروبات الكلی,داروهای مسكن وضددردمثل قرص آسپرین,بروفن,ایندومتاسین (استامینوفن اشكالی ندارد),قرص ویتامین E و سیگار.

2- قبل ازمراجعه سرخود را با شامپو بطور كامل چندباربشویید.

3- وعده غذای قبل ازپیوندمو مختصر و مقوی باشد.

4- لطفاً ازنوشیدن مایعات زیادو چای قبل ازکاشت موخودداری کنید.

5- درصورتیکه داروی خاصی رابطور مرتب مصرف می کنید و یابیماری مهمی داریدحتماً قبل ازانجام کاراطلاع دهید.

6- کلیه سؤالات و مشکلات احنمالی خودراکه فکرمی کنیدباکاشت موی فعلی شما ارتباط دارندقبل ازانجام کار با متخصص خود مطرح نموده تاباا طمینان خاطر و آرامش کار راشروع نموده وبعداً مشکلی برای شماپیش نیاید.

7- خواهشمند است قبل ازانجام كارتمامی زیورآلات(انگشتر،گردنبند،النگو،گوشواره وغیره)وساعت خودرادربیاورید.

8- چون رانندگی بلافاصله پس ازکاشت مو به صلاح شما نمی باشد لذا لطفاً بدون اتومبیل تشریف بیاورید.

 

مراقبت های پس ازکاشت مو

کنترل درد بعد از عمل (زیرا درصورت وجود درد امکان بیرون زدن گرافتهای کاشته شده وجود دارد) و مراقبت درست و مناسب ار زخم از نکات مهم می باشند.

بهتر است که پس ازکاشت مابقی روز را درمنزل استراحت کرده و درچند شب اول هنگام استراحت دو بالشت  نرم طوری زیرسرقرار داده شودكه به حالت نیمه نشسته بخوابید.

برای یك هفته ازانجام اعمالی که ممکن است باعث خونریزی درمحل کاشت مو شوند اکیداٌ خودداری شود مثل کارهای سنگین كه نیازبه زورزدن و فشارآوردن زیاد دارد،حركات سریع و سرفه های شدید و خم شدن زیاد درحالت ایستاده مانندبستن بندکفش یا برداشتن اجسام از روی زمین.

کمپرس یخ درشب اول مفید بوده زیرا باعث کاهش درد و خونریزی شده و تاحدودی اثرکمپرس فشاری هم بر زخم دارد.

روز بعدجهت برداشت پانسمان سر مراجعه شود. آقایان بایستی یک کلاه لبه دار پارچه ای که تاحد امکان گشاد و راحت باشد، به همراه داشته باشند.

پس ازشستشوی اولیه درکلینیک لازم است كه روزانه با شامپوی تجویزشده بصورت بسیارملایم و بدون دستكاری سرتان رابشویید. طریقه صحیح شستشوی سر حضورا” آموزش داده خواهدشد.

معمولاً 7-3 روز طول می کشد تا قرمزی و التهاب سربرطرف گردد. كبره(کراست)هایی كه درمحل كاشت مو وجوددارند با شستشوی ملایم روزانه و درعرض چند روز خودبخود خواهد افتاد ولذا ازكندن ودستکاری آنها اكیداً خودداری کنید.

کلاه گیس در هفته اول ممنوع ودرصورتیکه بیمار بخواهددر هفته دوم از آن استفاده کند بهتراست که از 12 ساعت در روز بیشترنباشد و اینکه از هفته سوم کلاه گیس آزاد است.

فعالیت بدنی شدید و ورزش تایک هفته ممنوع بوده و سپس ورزش سبک (بجزشنا) با احتیاط ازنظرضربه به سر آزاد است. پس ازدو هفته همه نوع ورزش مجازمی باشد.قراردادن منطقه کاشت مو در معرض هوای آزاد و نورخورشیدبسیار مفید می باشد.

بعد ازکاشت موی طبیعی استراحت و یا مرخصی ازمحل كارلازم نیست و معمولاٌ مشکل خاصی پیش نیامده وفردمی تواندیک الی دو روز بعد به سرکارش بازگردد.

 

 

عوارض کاشت مو

1)تورم پوست: معمولاٌ تورم خفیف درپیشانی رخ می دهد که اقدام های ذیل برای کاهش و یارفع آن مفیدهستند:

رعایت حالت نیمه نشسته درحین خواب درچندشب اول،عدم استفاده ازدارو (بغیرازداروهای تجویزشده) برای دوهفته،کمپرس گرم برای 15 الی 20 دقیقه 4- 3 بار در روز و استفاده ازهدبند (برای افزایش جذب مایعات).

2)خونریزی: معمولاٌ خفیف است ودرکمتراز 5/0 درصد موارد رخ می دهد که کمپرس سرد،پانسمان فشاری و رعایت حالت نیمه نشسته مفیدهستند.

3)بیحسی و مورمور شدن خفیف در منطقه دهنده موکه زودگذربوده وخودش خوب می شود. بدلیل این بیحسی گاهی به سر بیمار ضربه هایی واردشده وخودش متوجه نمی شود و از این نظر بایستی خیلی مراقب باشد بخصوص درحین سوار و پیاده شدن از اتومبیل.

4)حساسیت به داروهای مصرفی که نادر می باشد.

5)اختلاف بین موهای پیوندزده شده و موهای قبلی وی ازنظر میزان مجعد بودن، رنگ و قطر موها که همگی موقتی بوده و ب اگذشت زمان مرتفع خواهند شد.

6)درد منطقه دهنده یا گیرنده موکه اغلب خفیف و زودگذر بوده و با مصرف قرص استامینوفن کدئین سریعاً برطرف می گردد. بامتدهای جدیدکاشت مو سردردهای شدید (که قبلاٌ دیده می شد)ب ه هیچ عنوان رخ نمی دهند.

7)خارش: خارش شایع است و برای رفع کورتون موضعی،کمپرس سرد و آنتی هیستامین خوراکی مفید می باشند.

8)کبره(کراست)درمحل کاشت مو: معمولاً درسه روز اول رخ می دهد و بدلیل ترشح سرم منعقدشده و خون ازدورگرافت ها است.کراست ها مشکلی برای موهای پیوندزده شده بوجودنمی اورند و خودشان بتدریج می افتند. تمیزکردن و خوب شستن (البته کاملا با احتیاط) در منطقه کاشت مو برای جلوگیری ازبروز کراست بسیارمهم خواهد بود. کراست ها را نبایستی کند زیرا که باعث کنده شدن فولیکول پیوند زده شده می شوند. شامپوکردن روزانه،استفاده از آب اکسیژنه 4/1 و کمپرس مرطوب مفید هستند.

9)جابجاشدن و یا بیرون آمدن گرافت ها:  بصورت خفیف شایع بوده واهمیتی ندارد.این حالت معمولاً بدلیل خارانیدن موضع، ضربه (یکی از موارد مهم ضربه خوردن به سردرحین سوار و پیاده شدن از اتومبیل است)، کشیدن گرافت ها توسط بیمار، برس و شانه زدن شدید موهای خشک، زیادخم شدن درحالت ایستاده، زورزدن، مالش شدید درحین شستشو و فشار شدید آب دوش رخ می دهد که بایستی برس و شانه زدن فقط برروی موهای خیس یعنی پس ازشامپو زدن انجام شود.

10)جوش چرکی: تعداد کمی جوش چرکی همیشه ایجاد می شود و اهمیت خاصی ندارند. زمان ایجاد این ضایعات ازچند هفته تا 4- 2 ماه بعد از عمل است. برای جلوگیری از بروز جوش منطقه کاشت مو بایدخوب،تمیز و مرتب با شامپو شسته شود. استفاده ازکمپرس گرم ومرطوب و آنتی بیوتیک موضعی ودرصورتیکه جواب نداد آنتی بیوتیک خوراکی وگاهی بازکردن و تخلیه جوش ها از اقدامات درمانی برای جوش هاهستند

 

نکات بسیارمهم

الف) ساقه موهای كاشته شده درچند روز اول بعد  ازکاشت مو شروع به رشدكرده وبلندترمی شوند ولی بعد ازحدودیك ماه این موها واردحالت استراحت شده و بتدریج می افتند. رشدمجدد موهای كاشته شده به تدریج و آهسته از3ماه بعدشروع و رشدکامل موها حدود 8-6 ماه بطول می انجامد.

موهای جدید ممكن است باسرعت های متفاوت رشدكرده وگاهی درابتدا از نظر رنگ,ضخامت و قوام با یكدیگر متفاوت هستند ولی دراكثر موارد این مسائل همگی رفع می گردند.

در افرادیكه موهای كم پشت و نازك دارند (واكثریت بیماران كاشت مو را همین افراد تشكیل می دهند) حدود یك ماه پس از پیوند ممكن است موهای قبلی وی نیزواردحالت استراحت شده و بریزند (در اث راسترس،داروهای تجویزشده وگاهی هم بدلایل نامعلوم). این ریزش مو طبیعی بوده و بدلایل نامعلوم درخانم هابیشتر رخ می دهد. این وضعیت ممكن است 6-4 ماه طول بكشد و درجریان آن ظاهراً محلی كه موها كاشته شده است بنظركم پشت ت رمی آید. این كم پشتی ناراحت کننده ولی موقتی بوده و با بیرون آمدن موها ازحالت استراحت و رشد موهای كاشته شده,نمای محل كاشت موبه حالت عادی درمی آید.

پس ازاینكه مـوهای كاشته شده رشد كردند, می توان آنها را شست,كوتاه کرد،سشوار کشید و شكل و فرم داد. بطور کلی 6- 9 ماه پس ازپیوند قسمت طاس کاملاٌ رشد طبیعی خودرا بدست می آورد.

ب)موهای كاشته شده چون ازمحل هایی برداشته می شوندكه عمدتاً فاقد گیرنده هورمون های مردانه بوده و دچار ریزش موی مردانه نمی شوندلذا این موها معمولاً نریخته وتا سالها باقی می مانند.

ج)درهرجلسه کاشت موی طبیعی بسته به روش انجام شده 5000 تا 10000 عدد تار مو (یابعبارتی 1800 تا 4000 گرافت) کاشته می شود.

د)تعدادموهای كاشته شده درمحل كم پشت بطور مستقیم ارتباط دارد با:

الف)مساحت و تراكم مو در ناحیه برداشت مو

ب)مساحت ناحیه كم پشت كه محل كاشت مو می باشد.

هرچقدرتراكم مو و مساحت محل برداشت مو بیشتر و مساحت محل كاشت مو وكم پشتی موهای آن كمتر باشد نتیجه بهتری حاصل خواهدشد

 

ملاحظات قبل ازعمل

معاینه ابتدایی بسیاراهمیت دارد.بایدپرسیده شودکه هدف شما ازاین کارچیست؟چه ایده آل هایی درذهن خود ازاین کار دارید؟ کدام قسمت سرازنظرداشتن موبیشتربرایتان اهمیت دارد؟ اغلب اوقات فردمتقاضی کاشت موی طبیعی دارای پیش داوری های غلطی درذهن خوداست که بامعاینه و توضیحات صحیح اصلاح شده وذهن وی نسبت به نتایج کاشت مو و محدودیت های آن روشن می شود.

انتخاب فردمناسب خیلی مهم است. انتظارات شخص بایدواقعی و متناسب باشرایط وی باشد.متذکرمی شویم که طبیعی ترین نتیجه کاشت مو با تکنیک میکروگرافت بدست آمده یعنی پس ازمدت زمان مقرر(6-9 ماه) هیچ کس متوجه کاشت مو درفردنشده و محل کاشت موکاملاً طبیعی (Natural) بنظرمی رسد ولی بدلیل محدودیت هایی که بصورت ذاتی درتکنیک های کاشت مودرحال حاضر وجود دارد هیچگاه نمی توان تراکم کاملاً شبیه موهای طبیعی راایجادکرد.

بهترین فردبرای پیوندموی طبیعی کسی است که درمنطقه دهنده مودارای موهای ضخیم باتراکم کافی بوده وطاسی وی نیزقابل ملاحظه ولی محدودباشد(منطقه آن کوچک باشد). اگرتراکم موهای بیماردر منطقه گیرنده مو از قبل زیاد باشد ممکن است وی پس از کاشت مو متوجه افزایش بیشتر تعداد موها نشده ولذا رضایت کافی بدست نیاید.

موهای کاشته شده دائمی بوده ولذا بخصوص درمورد خط رویش مودرجلوی سر(Hair Line)بایستی کاملاً بیمار راتوجیه کرد واز بابت آن رضایت کامل داشته باشد.درغیراین صورت درآینده بامشکلاتی مواجه خواهیم شد.

قبل ازپیوند باید این خط را دقیقاً مشخص نمود و چون این خط برای مابقی عمر بیمارباقی می ماند لذا باید در طراحی آن نهایت دقت را نمود.طراحی این خط یکسری محاسباتی داردکه رعایت آنهابرای حصول نتیجه خوب وطبیعی بسیارمهم است.

اگربه عکس پایین دقت کنیدمتوجه می شویدکه ازخط رویش مودرجلوی سرتا انتهای چانه رامی توان به سه قسمت مساوی تقسیم کردکه عبارتنداز:

الف)ازخط رویش موتاناحیه بین دو ابرو

ب)ازناحیه بین دو ابرو تا نوک بینی

ج)ازنوک بینی تا انتهای چانه

این فواصل بطورنرمال بین 7 تا 9 سانتیمترمی باشند.رعایت دقیق این محاسبه درطبیعی نشان داده شدن خط موی جدیدی که برای بیماردرست می شود،نهایت اهمیت رادارامی باشد.اصراربیماربه آوردن زیاده ازحداین خط(یعنی پایین ترازحدنرمال)موجب غیرطبیعی شدن موهای جلوی سرمی گرددونمای خوبی ندارد.بطورکلی بهتراست که درطراحی خط مو محتاط عمل نموده زیراهمیشه می توان بعداً خط موراپایین تر آورد ولی بالاتربردن آن خیلی  مشکل است.بیماران كم سن معمولاً درخواست خط موی پایین ترازحدنرمال دارندولی بایستی گفت كه ممكن است یك خط موی پایین برای سن 20 سالگی مناسب باشدولی برای سن 50 یا 60 سالگی زشت وغیرعادی است.اغلب قانع كردن فردازاین نظرمشكل است.

خط رویش مو درجلوی سر(Hair Line)درحقیقت یک نوار مودار نازک ازپوست بوده که حدفاصل پوست بدون موی پیشانی باپوست کاملاً پرموی نواحی پشت این نواراست .

این نواربه صورت نرمال دارای چند مشخصه می باشد:

1)شکل کلی این خط مثل حرف M انگلیسی است بدین معنی که درطرفین مقداری تورفته بوده ودوسط به جلومتمایل است.

2)این خط درهرقسمت دارای نمای نامنظم وتاحدی زیگ زاگ است یعنی یک خط صاف ویک دست نمی باشد.

3)موهای این نواربصورت فولیکول های تک مویی هستند بعبارت دیگرفقط ازگرافت های دارای یک مودراین قسمت استفاده می شود.

4)زاویه خروج موها ازپوست درهمه جای این نوار 30 درجه روبه جلواست منتها درقسمت های کناری،موهاضمن حفظ این زاویه مقداری به طرفین هم متمایل شده اند.

5)درهرقسمت ازاین نوار همه موهادارای زاویه یکنواخت بوده وهم جهت می باشند.

درصورت عدم رعایت مواردفوق خط موی جلوی سربه صورت عروسکی درمی آیدکه بسیارزشت وزننده است وترمیم آن هم فوف العاده مشکل می باشد.