لیفت کامل صورت و گردن

لیفت صورت (Rhytidectomy) یک عمل بازگرداننده ی شادابی است و تغییری در شکل پایه ی صورت ایجاد نکرده ، همچننین فرآیند پیری را متوقف نمی سازد . لیفت صورت (Face Lift) را تنها با جراحی می توان انجام داد . درمان های جوان سازی غیرجراحی نمی توانند نتایج مشابهی ایجاد نمایند ، ولی می توانند زمان مناسب برای انجام لیفت صورت  (Face Lift) را به تعویق انداخته ، یا نتایج جراحی را تکمیل نمایند .

چربی ناحیه صورت ، گونه ها و گردن را می توان شکل داد و یا جابجا نمود و بافت زیرین را در موقعیت جدید قرار داد . معمولا لایه های عمیق تر صورت و عضلات نیز لیفت می شوند . پوست مجددا روی نواحی لیفت شده کشیده شده و پوست اضافی برداشته می شود .
ممکن است برای بهبود پیری گردن ، یک برش دیگر در زیر چانه نیز لازم شود . برای بستن برش ها از بخیه یا چسب های پوستی استفاده می شود .
لپ های آویزان ، پوست شل گردن ، و تجمع چربی در زیر چانه را می توان با لیفت گردن تصحیح کرد . برش لیفت گردن معمولا در قدام نرمه ی گوش آغاز شده و به خلف گوش پیچیده و در قسمت تحتانی جمجمه ختم می گردد .

دوره بهبودی

دوره بهبودی در افراد مختلف متفاوت است و داشتن بیماریهای نظیر دیابت ،بیماریهای تصلب عروق و شرایین و نوع ساختمان پوست در پروسه ترمیم شما موثر است. لیکن به طور عموم از بیماران به مدت12-24 ساعت بعد از عمل در بیمارستان یا کلینیک مراقبت می شود.

در این دوره بیماران استراحت کامل داشته، دارای پانسمان فشاری بوده، از آنتی بیوتیک های تزریقی جهت پیشگیری از عفونت استفاده می شود، بعد از مرخص شدن از بیمارستان نیز به مدت 5 روز تا یک هفته پانسمان ناحیه صورت و گردن ادامه یافته که ضروری است ضمن استراحت نسبی و استفاده از کمپرس آب سرد ناحیه جراحی برای پیشگیری از ورم و تسریع در بهبودی در موقع خواب زیر سر بلند باشد. در پایان هفته اول یا دوم بخیه ها کشیده می شوند و از هفته دوم به بعد بیمار قادر به انجام فعالیتهای اجتماعی خود بطور سبک خواهد بود.

اسکار محل عمل جراحی به تدریج از بین رفته و شما می توانید با آرایش موهایتان آن را تا ترمیم کامل بپوشانید. لذا به خاطر داشته باشید که انجام جراحی زیبائی برای استفاده در بقیه عمر شماست. لذا برای گرفتن نتیجه جراحی منطقی باشید و صبور .